คุณสถิตย์ - คุณปัทมาวดี ถึงแสง


คุณสถิตย์ - คุณปัทมาวดี ถึงแสง
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหาร

“รู้สึกภูมิใจที่เข้าร่วมโปรแกรมบอดี้คีย์เพราะตั้งใจจะลดน้ำหนักมานานแล้ว เนื่องจากต้องการมีสุขภาพที่ดี ดูอ่อนวัย และต้องการทำตลาดผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ในระหว่างโปรแกรมต้องต่อสู้กับตัวเอง แต่ได้กำลังใจจากคนรอบข้าง ครอบครัว และเพื่อนร่วมทีมโปรแกรมบอดี้คีย์ ทำให้เรามุ่งมั่นว่าเราต้องทำได้ และในที่สุดก็สามารถทำได้จริงด้วยโปรแกรมแบบองค์รวมที่ช่วยให้การลดน้ำหนักไม่ยากอย่างที่คิด สิ่งชื่นชอบในโปรแกรมนี้ คือ ผลิตภัณฑ์บอดี้คีย์รสกาแฟ สายรัดข้อมือ และแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้เรามีวินัย สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้อย่างจริงจัง”

“เมื่อมองย้อนกลับไป เราเปลี่ยนไปมากมาย น้ำหนักลดลงอย่างน่าพอใจ สุขภาพดีขึ้น แข็งแรงขึ้น รู้สึกขอบคุณหลายสิ่ง ขอบคุณตัวเราเองเพราะเริ่มจากตัวเราที่ตัดสินใจ ขอบคุณทีมที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ทำให้คิดว่าการลดน้ำหนัก ถ้าทำเพียงคนเดียวอาจจะไม่สำเร็จ แต่การมีกลุ่ม มีทีมที่ร่วมใจกัน ทำให้เราตั้งเป้าหมายว่าต้องทำให้ได้ ผ่านมา 60 วันชีวิตดีขึ้นจริงๆ เรารู้เลยว่า หากเรามีความตั้งใจจริง เราสามารถทำทุกอย่างได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน”

นักธุรกิจแอมเวย์