คุณวิศาล - คุณทัดดาว ปัญจโสภกุล


คุณวิศาล - คุณทัดดาว ปัญจโสภกุล
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหารสองผู้สถาปนา

“ดิฉันได้รับโอกาสเข้าร่วมโปรแกรมบอดี้คีย์ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่กลุ่มคนที่มีอายุได้ตระหนักว่าการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง จะส่งผลดีต่อสุขภาพและรูปร่างในระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากมาย จากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ทำให้มั่นใจในนวัตกรรมการลดน้ำหนักของบอดี้คีย์ด้วยอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้เรามีวินัย ทำให้เรารู้จักตัวเราเองมากขึ้น ได้เรียนรู้การออกกำลังกายแบบยั่งยืนที่เราสามารถปฏิบัติได้จริง และทำให้เราเปลี่ยนตัวเองได้อย่างแท้จริง”

“การเริ่มต้นอาจจะยากแต่ด้วยกำลังใจจากทีมและบรรยากาศของการเป็นทีมที่ทำให้เรารู้สึกมีส่วนร่วม มีแรงบันดาลใจให้เรามุ่งมั่นที่จะสำเร็จทั้งยังได้ความภูมิใจที่เอาชนะตัวเองได้และทำสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ได้พฤติกรรมเชิงบวกใหม่ๆ มันคุ้มค่าจนลืมความยากลำบาก ที่สำคัญเรายังสามารถช่วยดูแลอีกหลายคนที่มีปัญหาอันเกิดจากการมีน้ำตัวเกินได้แน่นอน และนี่คือชีวิตที่มีคุณภาพ และมีคุณค่า”

นักธุรกิจแอมเวย์