คุณขวัญตา สกนธวัฒน์ - คุณวีระพงษ์ รัตนพันธุ์ศรี


คุณขวัญตา สกนธวัฒน์ – คุณวีระพงษ์ รัตนพันธุ์ศรี
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่

“ดิฉันเริ่มตั้งเป้าหมายกับการทำธุรกิจกับผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก จึงเริ่มลดน้ำหนัก แต่ยังไม่สามารถลดน้ำหนักได้ทั้งเซ็นเตอร์เพราะตัวผู้นำคือตัวเราเองก็ยังลดน้ำหนักได้ไม่มาก ไม่เห็นผลชัดเจน ดิฉันจึงตัดสินใจเข้าร่วมโปรแกรมบอดี้คีย์ จากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลย กลับกลายมาให้ความสำคัญและเห็นความจำเป็นของการออกกำลังกายอย่างยิ่งยวด อย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 วันขึ้นไป มีสติในการกิน จนเริ่มรู้สึกได้ว่าร่างกายเราแข็งแรงและแอคทีฟขึ้น”

“ดิฉันมุ่งมั่นทำตามเป้าหมายในการลดน้ำหนักอย่างเต็มที่ เพราะต้องการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กร จนทำให้องค์กรเกิดกระแสการลดน้ำหนัก การออกกำลังกายกันอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการลดน้ำหนักที่เราต้องทำทั้งกลุ่ม ทั้งองค์กรเพื่อให้ได้ผลสำเร็จอย่างยั่งยืน เมื่อตัวเราและองค์กรลดน้ำหนักได้ จะนำไปสู่การสร้างธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่เติบโตต่อไป”

นักธุรกิจแอมเวย์