คุณอนุรักษ์ สุริยาอมรชัย - คุณชมพูนุช ดีประสิทธิ์


คุณอนุรักษ์ สุริยาอมรชัย - คุณชมพูนุช ดีประสิทธิ์
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัม

“เพราะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีสุขภาพดี ดูอ่อนกว่าวัย มีรูปร่างที่ดี เป็นแบบอย่างให้แก่องค์กร และเป็นกำลังใจให้กับคนที่ต้องการลดน้ำหนัก...ผมมีน้ำหนักมากสุดในกลุ่มที่ลดน้ำหนักด้วยกัน กำลังใจจากพี่ๆ เพื่อนๆ ในทีมและเซ็นเตอร์เป็นแรงผลักดันให้เราสำเร็จ เพราะผมเป็นตัวแทนขององค์กร และเพื่อนๆ นักธุรกิจทั้งประเทศที่ต้องทำให้เห็นถึงความสุดยอดของผลิตภัณฑ์”

“ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของโปรแกรมบอดี้คีย์ผ่านการคิดค้นวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์
นิวทริไลท์ ทำให้ผมได้เรียนรู้วิธีการลดน้ำหนักอย่างถูกต้อง และลดน้ำหนักอย่างมีความสุข ช่วยให้ผมเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต มีวินัยมากขึ้น ทั้งตื่น นอน และรับประทานอาหารตรงเวลามากขึ้น ทั้งยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพี่ๆ ในทีมที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจของตัวเองและองค์กร ที่สำคัญได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง มีรูปร่างและสุขภาพที่ดีขึ้นจริงๆ”

นักธุรกิจแอมเวย์