คุณยิ่งยง - คุณลลิตา ช่วยรอด


คุณยิ่งยง - คุณลลิตา ช่วยรอด
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมสองผู้สถาปนา

“ตัดสินใจลดน้ำหนักเพราะต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้น ปัจจุบันความอ้วนนับว่าเป็นโรคอย่างหนึ่ง ระหว่างเข้าร่วมโปรแกรมบอดี้คีย์ ได้รับกำลังใจจากทีมที่เข้าโปรแกรมด้วยกัน ที่คอยดูแลเราตลอดโปรแกรม ทั้งเรื่องอาหารและเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเรื่องการออกกำลังกาย สิ่งที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับโปรแกรมบอดี้คีย์คือ การนำเทคโนโลยีและความรู้เรื่องการลดน้ำหนักมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างแท้จริง” 

“60 วันหลังจากเข้าร่วมโปรแกรม ผมหันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากขึ้น จากเดิมไม่เคยออกกำลังกายเลย มีการปรับสมดุลในการรับประทานอาหารแต่ละมื้อ โดยรับประทานผักผลไม้มากขึ้น จากเดิมไม่รับประทานเลย ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลลัพธ์ได้จริงนี้ ทำให้ได้เรียนรู้ข้อดีของผลิตภัณฑ์ใหม่ แนวทางการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี ซึ่งนำไปสร้างโอกาสในการทำธุรกิจต่อไปได้อีกด้วย” 

นักธุรกิจแอมเวย์