คุณชมภูนุช แซ่พัว - คุณไชยนันท์ อิ่มเอมกมล


คุณชมภูนุช แซ่พัว - คุณไชยนันท์ อิ่มเอมกมล
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกต

“เพราะต้องการทำตลาดผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักอย่างจริงจัง จึงต้องเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ เป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรและลูกค้าเห็นว่าลดน้ำหนักได้จริง ถูกต้องและยั่งยืน ทั้งยังได้พัฒนาตนเองในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองอย่างสมบูรณ์สูงสุด ตอนที่เข้าโปรแกรม ดิฉันชอบรสชาติหวานกำลังดีของบอดี้คีย์ ช่วยให้ขับถ่ายสะดวก และมีโปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเฉพาะบุคคล”

"ที่สำคัญ จากการร่วมโปรแกรมกับนักธุรกิจแอมเวย์ในทีม ได้รับทั้งกำลังใจและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางที่ช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายพร้อมกัน ตอนนี้รักการออกกำลังกาย รู้สึกว่าสมรรถภาพร่างกายมีความแข็งแรงขึ้น เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น มีวินัยในการใช้ชีวิต ทั้งยังได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และการออกกำลังกายที่ถูกวิธี เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพ ต้องขอบคุณความอ้วนที่ผ่านมา ทำให้เรารู้ว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณค่าแท้จริง” 

นักธุรกิจแอมเวย์