คุณศรีศักดิ์ - คุณนันท์ชญาณ์ หุ่นดี


คุณศรีศักดิ์ - คุณนันท์ชญาณ์ หุ่นดี
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่

“เริ่มแรกเลยคิดเลยว่า ‘ยาก’ แต่เพราะเราเป็นผู้นำองค์กร เรื่อง ‘การลดน้ำหนัก’ เราต้องตัดสินใจ ตั้งใจ มีวินัย และลงมือทำทันที ความตั้งใจของเพื่อนร่วมทีมลดน้ำหนักด้วยกันทำให้เกิดบรรยากาศในการลดน้ำหนักที่สนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจที่จะต้องทำให้สำเร็จพร้อมเพื่อนๆ ให้ได้ ช่วงที่เข้าโปรแกรม ชอบผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารที่รับประทานแล้วอิ่ม สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพและแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย ทำให้เรามีวินัยในการควบคุมน้ำหนัก”

“ตอนนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประเภทต่างๆ จำนวนแคลอรีที่รับประทาน ได้ออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น ทำให้รู้ว่าไม่มีอะไรยากหากตั้งใจ บรรยากาศในทีมที่ลดน้ำหนักด้วยกันมีผลต่อความสำเร็จอย่างมาก เราต้องร่วมใจกัน ทำให้ทัศนคติต่อการลดน้ำหนักเปลี่ยนไป เเละมีความเชื่อมั่นในการทำสิ่งท้าทายได้เพิ่มมากขึ้น”

นักธุรกิจแอมเวย์