โค้ดต่ออายุแอพพลิเคชั่นบอดี้คีย์

.

โค้ดต่ออายุแอพพลิเคชั่นบอดี้คีย์

เงื่อนไขการรับโค้ดต่ออายุสำหรับการใช้งาน แอพพลิเคชั่นบอดี้คีย์ (BodyKey Renewal Code)

ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป นักธุรกิจหรือสมาชิกแอมเวย์ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นิวทริไลท์ ครบ 500 บาท (ไม่รวมผลิตภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์นิวทริไลท์) ท่านจะได้รับโค้ดต่ออายุสำหรับการใช้งานในแอพพลิเคชั่นบอดี้คีย์ ณ จุดชำระเงินค่าสินค้าโดยโค้ดดังกล่าวจะถูกพิมพ์อยู่บนใบเสร็จรับเงินของคุณ จำนวน 1 โค้ดต่อ 1 ใบเสร็จ

 

หมายเหตุ

  • โค้ดต่ออายุจะมีอายุการใช้งาน 180 วัน นับจากวันที่ ที่ลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นบอดี้คีย์
  • หาโค้ดต่ออายุไม่ถูกลงทะเบียนใช้งานภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน โค้ดต่ออายุนี้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป 

.

มาสเตอร์โค้ดหมดอายุ

เมื่อมาสเตอร์โค้ดของคุณหมดอายุ คุณจะยังใช้งานสายรัดอินบอดี้และแอพพลิเคชั่นบอดี้คีย์ต่อไปได้ แต่ไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นบางอย่างได้ ซึ่งคุณต้องใช้โค้ดต่ออายุเพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ดังตารางต่อไปนี้

.