สายวัดดัชนีมวลกายบอดี้คีย์

.

สายวัดดัชนีมวลกายบอดี้คีย์

คุณสมบัติสายวัดดัชนีมวลกายบอดี้ย์ :

  • สำหรับใช้วัดขนาดและหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI)
  • ความยาวสายวัดสูงสุด 150 เซนติเมตร

 

.