ขั้นตอนการสมัคร

.

.

การเข้าร่วมการแข่งขันแบบทีม

การแข่งขันประเภททีมที่จัดขึ้นโดยแอมเวย์เปิดให้เข้าร่วมเฉพาะผู้ใช้บอดี้คีย์ที่รหัสมาสเตอร์โค้ดยังไม่หมดอายุเท่านั้น การแข่งขันจะจัดขึ้นเป็นระยะเท่านั้น และเปิดให้ลงทะเบียนได้เมื่อสถานะขึ้นแสดงว่า "เปิด" หรือ "OPEN" คุณสามารถจัดตั้งและเป็นหัวหน้าทีมเอง หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกในทีมของเพื่อนคุณ