ประกาศผลรางวัล

.

ประกาศผลการแข่งขันสลายไขมันด้วยโปรแกรมบอดี้คีย์

BodyKey Fat Fighter Challenge

บริษัทขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยกับการแข่งขันสลายไขมันด้วยโปรแกรมบอดี้คีย์ (BodyKey Fat Fighter Challenge)

รางวัลชนะเลิศ 5 ทีม รับแพคเกจทัวร์ฮอคไกโด ประเทศญี่ปุ่น มูลค่า 320,000 บาท พร้อมรางวัลเงินสดจำนวน 40,000 บาท ต่อทีม ได้แก่

  • ทีม @ZEER SENNIN
  • ทีม FITFWD fwdfit
  • ทีม Power Bodyfit
  • ทีม SHAPE U UP5
  • ทีม TO TRY AGAIN 17

รางวัลชมเชย 5 ทีม ได้รับ รางวัลเงินสด 40,000 บาท ต่อทีม ได้แก่

  • ทีม @ZEER Fat as
  • ทีม @ZEER PaAiem
  • ทีม BEONE UD1
  • ทีม TOTRYAGAIN18
  • ทีม V2gether3

ทั้งนี้บริษัทขอขอบคุณทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันสลายไขมันด้วยโปรแกรมบอดี้คีย์ในครั้งนี้ค่ะ

 

หมายเหตุ

- รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล เรียงตามพยัญชนะ ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน