การออกกำลังกาย

.

การออกกำลังกาย

about-2

แผนการออกกำลังกายของบอดี้คีย์มีความสัมพันธ์กับระดับสมรรถภาพทางกายและเป้าหมายการลดน้ำหนักในระยะยาวของคุณ แม้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำให้น้ำหนักลดลงอย่างมีนัยสำคัญด้วยวิธีเพิ่มการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว แต่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือยืนยันว่าระดับการออกกำลังกายที่เหมาะสมส่งผลต่อการลดน้ำหนักและการรักษาน้ำหนักให้คงที่ การศึกษาจำนวนมากพบว่าการออกกำลังกายเป็นประจำยังช่วยเสริมสร้างพลังงานให้ร่างกายด้วย

การออกกำลังกายตามแบบบอดี้คีย์

วอร์มอัพร่างกาย

ระดับ 1 เริ่มต้น

ระดับ 2 กลาง

ระดับ 3 สูง

คลายกล้ามเนื้อ