การประเมินผลเฉพาะบุคคล

.

เกี่ยวกับบอดี้คีย์

บอดี้คีย์ บาย นิวทริไลท์™ โปรแกรมลดน้ำหนักเฉพาะบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเห็นผล

บอดี้คีย์ บาย นิวทริไลท์™ เป็นแนวทางการลดและควบคุมน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพไม่เหมือนใคร เพราะผสานวิทยาศาสตร์ล้ำหน้ากับความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอันยาวนานถึง 80 ปีของนิวทริไลท์ รวมทั้งแผนเฉพาะบุคคลที่จะช่วยให้คุณลดน้ำหนักและรักษาน้ำหนักได้คงที่
 
โปรแกรมลดน้ำหนักอย่างสมบูรณ์แบบที่มีประสิทธิภาพและให้ผลคงที่ในระยะยาว

แบบทดสอบเฉพาะบุคคลบอดี้คีย์ (BodyKey Personal Assessment) คือแบบสอบถามตามหลักคลินิกบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วว่าส่งผลกระทบต่อการควบคุมน้ำหนักมากที่สุด แบบทดสอบนี้เป็นแบบประเมินบูรณาการระดับโลกชิ้นแรกที่ประเมินผลเฉพาะบุคคลแยกตามปัจจัยหลักในการการดำเนินชีวิต 6 ด้านที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการควบคุมน้ำหนัก ได้แก่  ประเภทอาหาร กิจกรรม ทัศนคติ ความเครียด การนอน และนิสัยการรับประทานอาหาร และยังนำผลประเมินของคุณมาสร้างเป็นคำแนะนำเฉพาะบุคคลที่อิงจากผลการศึกษาวิจัย ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามจะทำให้คนส่วนใหญ่สามารถลดน้ำหนักและคุมน้ำหนักให้ลดลงต่อไปได้ง่ายขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

Get Started